O NAS

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową spółek o różnej wielkości i formie prawnej. Godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności fachowym doradztwem prawno- podatkowym. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem księgowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję podatkową. Przygotowujemy deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT oraz składamy je w Urzędzie Skarbowym wskazanym przez Podatnika. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.