O NAS

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

 • Rozliczanie podatku od spadków i darowizn SD

 • Zwrot VAT za materiały budowlane VZM

 • Reprezentacja przed urzędami